Kalite Politikamız

Tiryaki Makina tüm faaliyetleri arasında kaliteyi olmazsa olmaz prensipleri arasında tutmakta olup  %100 müşteri memnuniyeti adına üretim ve kaplama konularında kaliteli hizmet sunmaktır.
 
Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.
 
Kalitenin getirileri
Müşteri memnuniyetinin artması
Pazar payının artması
Karın artması
Çalışan memnuniyetinin artması
Maliyetlerin azalması
Yüksek rekabet gücü
 
Kalitesizliğin götürüleri
Müşteri tatminsizliği
Pazar payındaki azalma
Kaynak israfı ve verimliliğin azalması
Maliyetlerin artması
Motivasyon kaybı